Siri Elisabeth Meyer

Jeg er sykepleier med 15 års erfaring fra kommunehelsetjenesten, og har arbeidet ved USN siden 2006.


Jeg har videreutdanning i aldring og eldreomsorg, grunnfag og mellomfag i psykologi der jeg skrev mellomfagsoppgave Er det så farlig å bli gammel om aldringspsykologiske teorier. Jeg har mastergrad fra UiO der masteroppgaven handlet om Hva sykepleiere finner av mening med å arbeide på sykehjem. Jeg underviser og har skrevet forskningsartikkel om ernæring til gamle. Jeg har startet en videreutdanning om helse og ernæring, der jeg underviser om motivasjon til endring. Jeg underviser også om tema sår og ernæring på videreutdanning i sår. Jeg holder nå på med et forskningsprosjekt sammen med Pia Bing Jonsson om resertifisering av sykepleiere, Røyken prosjektet, basert på Pias doktorgrad.

Mine foredrag:

Er det så nøye hva vi spiser?

Spesielt fokus på gamle folk, når matinntaket blir for lite.

 

Ernæring, hva, hvorfor og ditt eget forhold til mat

Hva er næringsstoffer, ernæring i et livsløpsperspektiv og ernæring i et psykologisk perspektiv?

 

Roller, hvem er jeg når..?

Psykologiske perspektiver på roller.

 

Mestring, depresjon og demens

Gamle menneskers opplevelser i et helseperspektiv.

 

Overvekt i lys av reklame

Hvorfor går vi opp i vekt og hvordan kan vi la det være?

 

Velkommen tilbords

Innføring i et e-læringsprogram om ernæring

Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Siri Elisabeth Meyer for å gjøre en avtale.