Nett- og samlingsbaserte studenter

Student ved pc-skjerm

På denne siden finner du informasjon spesielt til deg som er nett- eller samlingsbasert student. Generell informasjon finner du via bibliotekets hjemmeside. Du er alltid velkommen til å besøke biblioteket når du er på samling!


Veiledninger

Hjemsending

Vi sender lån hjem til deg eller til nærmeste bibliotek (praksis for hjemsending varierer i USN-bibliotekene). Det er fint om du på forhånd avtaler med ønsket bibliotek om henting av bøker der. Hvis ditt nærmeste bibliotek ønsker at USN-biblioteket skal ta kontakt, gi oss beskjed så forsøker vi å opprette en henteavtale.

Bøker eid av USN-biblioteket vil man normalt motta senest 7 dager etter bestilling. Bøker vi må låne inn fra andre bibliotek kan ta lengre tid. Kopier av artikler som vi ikke har tilgang til online kan du også bestille via oss og få tilsendt hjem. Lån og sending av bøker og artikkelkopier koster ingen ting for deg. Artikkelkopier skal ikke returneres. Retur av bøker må du sørge for selv, enten via posten eller du kan spørre nærmeste bibliotek om de kan sende i retur for deg. Boken er utlånt på deg til den ankommer eierbiblioteket.  

 

Spørsmål?


•    Kontakt ditt campusbibliotek


•    Bestill en bibliotekar


•    Chat med en bibliotekar