Pensum

Det er forventet at studenter på HSN selv kjøper inn egne eksemplarer av pensumbøker.


Alle pensumbøker er tilgjengelige på biblioteket. Biblioteket kjøper som regel inn flere eksemplarer av pensumlitteraturen, slik at studentene kan låne og kopiere fra denne. Biblioteket vil ikke kopiere pensumlitteratur for deg.

Det er forventet at fagansvarlige ved HSN overleverer pensumlister til biblioteket i god tid før semesterstart, slik at biblioteket kan kjøpe inn nødvendig pensumlitteratur.

I Telemark er biblioteket ansvarlige for å kvalitetssikre pensumlistene.

Pensumlister

Oversikt over pensumlitteratur ved Telemark

Oversikt over pensumlitteratur ved Buskerud og Vestfold: se studie- og emneplan, eventuelt Fronter.