Pensum

Det er forventet at studenter ved USN selv kjøper egne eksemplarer av pensumbøker.


Alle pensumbøker er tilgjengelige på biblioteket som kjøper inn flere eksemplarer av pensumlitteraturen, slik at studentene kan låne og kopiere fra denne. Biblioteket kan ikke kopiere pensumlitteratur for deg.

Biblioteket er ansvarlig for å kvalitetssikre pensumlistene.

USN har tatt i bruk nytt pensumlistesystem, Leganto. Studenter får pensumlistene i riktig emne i Canvas. Du kan også se pensumlisten ved å søke i Leganto. Benytt lenken til høyre.

Video:

 

Pensumlister

Pensumlister i Leganto (Gjelder alle lister fra høsten 2018)

 

Pensumlister i studieplaner inkludert eldre versjoner

Pensumlitteratur ved campuser i Telemark

Pensumlitteratur ved campuser i Buskerud og Vestfold (se studie- og emneplan)