Akademisk skrivesenter

Skrivesenter

Individuell veiledning i akademisk skriving er tilgjengelig for alle USN studenter i Bø.


Skrivesenteret tilbyr 45 minutter konsultasjoner med en skriveveileder til akademiske tekster som semesteroppgaver, bachelor- og masteroppgaver. Du kan få hjelp til alle stadier i skriveprosessen fra å utvikle problemstilling og konstruere en disposisjon, til veiledning på de ulike utkastene av oppgaven.

Skriveveilederne fokuserer på logisk flyt i teksten, oppgavestruktur, oppbygging av avsnitt og setningsstruktur, samt utvikling av et konsist og presist akademisk språk. Skriveveilederne er selv studenter nåværende eller tidligere masterstudenter med erfaring med akademisk skriving. De kan hjelpe til med tekster både på norsk eller engelsk.

Åpningstider

Onsdager: kl. 09.00-15.00

Skrivesenteret holder til på et av grupperommene på USN biblioteket i Bø. Bestill time her:

Book an appointment with USN Akademisk Skrivesenter using SetMore