Informasjon til fagansatte

Biblioteket Porsgrunn har kontaktbibliotekarer som er ansvarlig for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt.


Teknologiske fag

Ellen Hermanrud

Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Anne Opheim Hægland

Sosialfag

Anne Magnussen Kongshaug

Helsefag

Aase Bente Aastad