Informasjon til fagansatte

Biblioteket Vestfold har kontaktbibliotekarer som er ansvarlig for hvert sitt fagområde. Her finner du en oversikt.


Helse- og sosialvitenskap

Hege Sletsjøe 9475
Barbro Romstad 9254

Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Eva Sauvage 8567
Kristin Østerholt 9256 
Alexandr Belov  9473

Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Kjell Ove Jahr 8568 
Mikael Lagerborg 9255

Handelshøyskolen

Trine Martens 9202 
Mikael Lagerborg 9255