EndNote-verktøylinja er borte fra Word

Det hender at EndNote verktøylinja forsvinner fra Word. Her er noen måter å finne den igjen på.


Alternativ 1 (for deg med EndNote via USN Apps)

 1. Lukk både EndNote-programmet og Word
 2. Åpne Cloudpaging Player
 3. Marker EndNote, og velg Remove
 4. Åpne Apps USN, velg EndNote og Launch 

Alternativ 2

 1. I Word: Klikk Office-knappen/Fil oppe til venstre
 2. Velg Alternativer for Word helt nederst.
 3. Velg Tillegg i menyen i venstre kolonne
 4. I valgboksen ved Behandle nederst:
      - Velg Deaktiverte elementer
      - Klikk Start
 5. Velg: cite while you writeEndNote cwyw eller lignende ordlyd og klikk Aktiver
 6. Start Word på nytt

Alternativ 3

 1. I Word: Klikk Office-knappen/Fil oppe til venstre
 2. Velg Alternativer for Word helt nederst.
 3. Velg Tillegg i menyen i venstre kolonne
 4. I valgboksen ved Behandle nederst:
      - Velg COM-tillegg
      - Klikk Start
 5. Kryss av for Cite while you write
 6. Klikk OK

Alternativ 4

 1. I Word: Kontrollér at dokumentet ikke er lagret som et OpenTextDocument (har filsuffikset .odt). Dokumentet bør være lagret som en vanlig Word-fil (.docx)
 2. Du kan sjekke dette ved å høyreklikke på ikonet for dokumentet, se på Detaljer/Properties og Filtype/Type of file.
 3. For å lage en kopi av en odt-fil som .docx-fil, åpne dokumentet og velg Fil/File, Lagre som/Save as som vanlig Word-fil.
 4. Restart Word og EndNote. Hvis verktøylinjen fortsatt er borte, prøv alternativene over.

EndNote-menyen forsvinner hver gang du lukker Word:

 1. Høyreklikk på EndNote-WordAddinFix.reg og lagre fila på skrivebordet eller i nedlastinger. OBS: I nedlastingsvinduet: pass på at det står Save as type: Registration Entries. Står det ikke det må du prøve en annen nettleser (Chrome eller Explorer)
 2. Dobbeltklikk på fila for å kjøre den.
 3. Bekreft at du godtar endringen.
 4. Hvis importen var vellykket skal du kunne klikke OK.
 5. Kontroller om EndNote-menyen er tilbake i Word, hvis du ikke ser den kan det hende du må starte den med alternativ 2 eller 3 første gang etter fiksen.
 6. Lukk Word og start den igjen for å bekrefte at EndNote fortsatt er tilgjengelig.
 7. Slett filen du kopierte i starten.

Word for Mac

Gå til produsentens support-side

 

Har du fremdeles problemer etter å ha fulgt denne beskrivelsen kan du sende en epost til endnote@usn.no