Litteraturliste og kildehenvisninger

Skriving

Når du skriver oppgaver forventes det at du viser til kilder i teksten din. God kildebruk viser at du har oversikt over fagstoffet, og hjelper deg med å underbygge argumentasjonen på en overbevisende måte.


Du kan bruke kilder på to måter:

Direkte, ved å bruke ordrette sitater.

Indirekte, ved å gjengi med egne ord noe du har lest i en fagtekst.

I begge tilfellene er du nødt til å oppgi hvor du har opplysningene fra. Hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, vil dette bli oppfattet som plagiat, og du risikerer å få oppgaven underkjent på grunn av fusk.

Hver gang du viser til en kilde skal dette altså komme til syne i teksten din i form av en kildehenvisning. Denne består oftest av navn på forfatter, publiseringsårstall og eventuelt sidetall. Denne kildehenvisningen skal hentes opp igjen i litteraturlisten, hvor du skriver mer utfyllende informasjon om kilden. Grunnen til dette er at den som leser oppgaven din enkelt skal kunne finne frem til hvor du har hentet opplysningene.

Det finnes ulike bibliografiske stiler for hvordan man utformer referansene i teksten og litteraturlisten. Ofte får du beskjed om hvilken stil du skal bruke, fra lærer eller i oppgaveteksten. Det er viktig at du følger den valgte bibliografiske stilen konsekvent gjennom hele teksten.

Ressurser som forklarer referering av kilder:

Et utvalg av ofte brukte referansestiler


Hjelpemidler for å lage litteraturlister

Arbeidet med å lage korrekte litteraturlister er ofte tidkrevende. Det er lurt å jobbe med dette parallelt samtidig som du skriver oppgaven. Du kan velge å gjøre det manuelt eller ved  å bruke et referanseverktøy som for eksempel EndNote.