Registrering av prosjekter i CRIStin

Prosjektkatalogen er en separat modul i CRIStin-systemet. Katalogen skal synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektansvarlige oppfordres til å registrere prosjekter i prosjektkatalogen, med beskrivelser og lenker til prosjektdeltakere og publikasjoner etc.

Det utvikles en kobling mellom CRIStin og rapporteringsfunksjonene hos NFR. Foreløpig er det slik at publikasjoner som er registrert med NFR-prosjektkode i CRIStin, automatisk kan hentes inn i NFR-systemet.

Les mer om prosjektkatalogen

 

Rek-prosjekter i CRIStin
Prosjekter blir nå automatisk overført fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) til Cristin prosjektkatalog. Det gjelder også prosjekter registrert tilbake i tid. Men datakvaliteten på de eldre registreringene kan av forskjellige grunner være varierende. De vil derfor være upublisert/skjult i CRIStin prosjektkatalog etter overføringen, slik at prosjektansvarlige kan logge inn og sjekke registreringene før de gjøres synlige for publikum. Se veiledning «Registrere CRIStin person-id hos REK».

Se også: informasjon om koblingen mellom Cristin og spREK

 

Registrering av prosjekt i CRIStin

Velg Logg inn og logg deg på med Feide-pålogg (tilhørighet Høgskolen i Sørøst-Norge):

CRIStin Prosjekt Logg inn

Du får nå tre valg:

CRIStin registrering av prosjekter

Velg "Opprett prosjekt":

CRIStin registrering av prosjekter

CRIStin registrering av prosjekter

Redigere prosjekt

Når prosjektet er opprettet kan du gå videre til prosjektsiden og legge inn mer informasjon/redigere prosjektet. Feltene kan åpnes og lukkes ved å trykke på pilen til venstre for tittelen:

CRIStin registrering av prosjekter

Husk å lagre prosjektet når du er ferdig med redigeringen.