Publisering av doktoravhandlinger

Illustrasjon

Biblioteket bistår forskere i HSNs doktogradsprogrammer med å publisere avhandlingene


Omslag avhandling

Avhandlinger i HSNs doktorgradsprogrammer utgis i Doktoravhandlinger ved høgskolen i Sørøst-Norge / Doctoral theses at University College of Southeast Norway og publiseres både i trykt (ISSN 2464-2770) og elektronisk versjon (ISSN 1893-9007). 

Word-mal for doktoravhandlinger bør brukes fra starten av skrivearbeidet, se egen artikkel om formatering

PhD-håndboka gir deg rutinene for publisering av avhandlingen