Kunnskap til kvelds: Tillit til medier i en post-fakta tid

Velkommen til kveldsforedrag om tillit til medier ved Eiri Elvstad.


24 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 24. oktober 2018
  • Tid: kl. 19.00 - 21.00
  • Sted: Ringerike bibliotek, Hønefoss Bru 1

Ringerike bibliotek og Universitetet i Sørøst-Norge ønsker velkommen til foredrag om tillit til medier i en post-fakta tid, onsdag den 14. februar kl. 19.00 på Ringerike bibliotek.

Har vi mistet tillit til nyhetsmedier? Har spredning av falske nyheter ødelagt for journalistikken, politikken og folks politiske kunnskaper? Og har det konsekvenser for demokrati? Ved hjelp av egen og andre forskning vil Eiri Elvestad diskutere myter og fakta om burk av og tillit til nyhetsmedier i Norge, men også se den norske mediesituasjonen i et internasjonalt perspektiv - skiller Norge seg fra USA, andre land i Europa og resten av verden?

 

Eiri Elvstad Eiri Elvstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen - institutt for økonomi, historie og samfunssvitenskp på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Hun har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle  i demokratiet, og har i sin forskning blant annet vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken i internasjonalt perspektiv.

 

 

 

Om Kunnskap til kvelds:

Kunnskap til kvelds er et samarbeid mellom Ringerike bibliotek og biblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike. Universitetet ønsker å formidle sin forskning ut til et bredt publikum. «Kunnskap til kvelds» går mer i dybden enn «Kunnskap til Lunsj», og vi håper at tidspunktet passer for flere.

 

Enkel servering. Gratis inngang. Velkommen!