Hvordan lage lenker til bibliotekets e-bøker eller artikler i fulltekst?

USN-biblioteket betaler for flere av de elektroniske ressursene du bruker. Dette skal fungere uten innlogging fra universitetets campusområder. Nedenfor finner du en veiledning på hvordan du kan lage lenker som fungerer hjemmefra.


Du kan ofte ikke kopiere adresser til e-ressurser direkte fra adresselinjen i nettleseren. Adressene der kan inneholde tidsbegrensede koder etc.

Når du har funnet en artikkel eller ebok du ønsker å lenke til, så må du derfor først se etter om det er oppgitt en stabil/varig lenke (ofte kalt permalink eller noe lignende), eller en DOI-basert lenke.

Om du ønsker å lage varige lenker som også fungerer utenfor campus er det i hovedsak to måter å gjøre dette på:

  • Enten å søke opp bøkene i Oria, og bruke lenkene derfra (Fra søkeresultatet - velg "send til" og så finn "permalenke" for å finne den riktige URL-adressen)

Eksempel:

Hvis du vil ha tilgang til en ebok med denne varige URL’en/lenkeadressen:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

… så vil full adresse inkludert prefiks være:

                https://ezproxy.usn.no/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

 
Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom prefiks og lenkeadresse!

Husk også at URL'en som kommer etter prefikset må være en varig adresse, slik den er oppgitt på siden der du fant artikkelen/eboken.

Tips: I praksis er det kanskje enklest å ta opp en notisblokk på skjermen og klippe-og-lime litt for å sette sammen en fungerende lenke med prefiks. Alt må være på én linje. Test lenken deretter - gjerne i en annen nettleser.