Søkeveiledninger og undervisningsvideoer

Søkeveiledninger

Søkeveiledninger (video)

Slik finner du forskning (laget av OsloMet)
BMJ Best Practice (laget av Helsebiblioteket)
Cinahl (laget av OsloMet)
PubMed (laget av OsloMet)
SveMed+ (Laget av HiØ)

Bibliotekets undervisningsvideoer

Kommer i løpet av høsten 2018

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende e-post til fagansvarlige innen helsefag og optometri.