Utdanningsvitenskap

Snarvei til databaser for utdanningsvitenskap

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter i pedagogikkfag, her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Aktuelle tidsskrifter

Nordisk barnehageforskning

Nordisk pedagogikk

Nordic Studies in Education

Norsklæraren (trykt utgave) - vitenskapelige artikler publiseres gratis på Norsklærerens nettside

Scandinavian journal of educational research

Spesialpedagogikk

Offentlig informasjon er en viktig kilde til informasjon for lærerstudenter på alle typer skoleslag. Vi har samlet noen av dem her.

Aktuelle nettsider

Barnehageloven

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapssenter for utdanning

Læreplaner i fulltekst

Norsk lærebokhistorie

OECD iLibrary (Education at a glance og andre titler innen faget, her ligger utdanningsstatistikk fra Norge og andre land)

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet

Databaser innen utdanningsvitenskap

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med utdanningsvitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!