Utdanningsvitenskap

Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som studerer emner innenfor utdanningsvitenskap. Nederst på siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.


Snarvei til databaser for utdanningsvitenskap

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter i pedagogikkfag, her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Aktuelle tidsskrifter

Nordisk barnehageforskning

Nordisk pedagogikk

Nordic Studies in Education

Norsklæraren (trykt utgave) - vitenskapelige artikler publiseres gratis på Norsklærerens nettside

Scandinavian journal of educational research

Spesialpedagogikk

Offentlig informasjon er en viktig kilde til informasjon for lærerstudenter på alle typer skoleslag. Vi har samlet noen av dem her.

Aktuelle nettsider

Barnehageloven

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapssenter for utdanning

Læreplaner i fulltekst

Norsk lærebokhistorie

OECD iLibrary (Education at a glance og andre titler innen faget, her ligger utdanningsstatistikk fra Norge og andre land)

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet

Databaser innen utdanningsvitenskap

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med utdanningsvitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • æ
 • ø
 • å
 • a
  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • ACS - American Chemical Society

   Tidsskrifter innen mange aspekter av kjemi.

  • ArXiv.org

   Gratis. Et av de mest omtalte og største åpne arkivene innenfor fag som fysikk, matematikk, økonomi, biologi og datafag. Artiklene er preprint, men publiserers ofte i tidsskrift senere.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer.

 • b
  • BioOne

   Krever pålogging utenfor campus. Vitenskapelige artikler i fulltekst innen biologi, økologi og miljø.

 • e
  • ERIC

   Referansedatabase. Tidsskriftartikler og rapporter fra fagfeltet utdanning og pedagogikk.

 • i
  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

 • l
  • Literary Encyclopedia, The

   Krever pålogging utenfor campus. I utgangspunktet et litteraturvitenskapelig leksikon, men dekker også filosofi, vitenskapsteori m.m.

  • Lærebokbibliografi

   Bibliografi over norske lærebøker fra 1743 - 1965. Åpen for alle.

 • m
  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

  • Music Periodicals Database‎, tidl. IIMP (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Database over artikler innen musikk. (Tidligere IIMP - International Index to Music Periodicals.)

 • n
  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

 • o
 • p
  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus. Basen består av flere delbaser innen helsefag og sykepleie og innen samfunnsvitenskap. Basen gir fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter og ressurser innen helse- og sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi og utdanningsvitenskap.

  • PsycARTICLES (APA PsycNET)

   Database innen psykologi og beslektede emner, inneholder både referanser og noe lenking til fulltekst.

 • r
 • s
  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • SAGE Research Methods

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder mer enn 600 bøker, i tillegg artikler og oppslagsverk (kun få videoer!) om forskningsmetologi, hovedsaklig innenfor samfunnsfagene.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SkrivBiB

   Bibliografi innen norsk og nordisk skriveforskning. Inneholder referanser til artikler, bokkapitler og bøker. Åpen for alle.

  • Social Science Premium Collection (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Basen gir tilgang til Sociological Abstracts, Sociology Database, Social Science Database, Education Collection og ERIC. Her finnes fulltekst fra tidsskrifter innen sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, utdanningsvitenskap, lingvistikk og beslektede emner.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

 • w
  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst