Boklansering: Kreativ akademisk skriving. Redaktører: Norunn Askeland og Iben Brinch Jørgensen

Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med skrivingen, en spesiell kreativ prosess mens man skriver, eller er det utviklingen av et kreativt produkt?


13 Dec

Praktisk informasjon

  • Dato: 13. desember 2019
  • Tid: kl. 12.15 - 13.30
  • Sted: Campus Vestfold, Innsikten, mellom biblioteket og bokandelen i 2.etg.

Forside Kreativ akademisk skriving

Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med skrivingen, en spesiell kreativ prosess mens man skriver, eller er det utviklingen av et kreativt produkt?


Disse spørsmålene undersøkes på kryss og tvers gjennom 11 kapitler. Forfatterne har utfordret seg selv på form så vel som på innhold: ved å vise populærvitenskapens tekster når de fungerer som best, ved å se nærmere på essayets potensial som tanke og didaktisk ramme, ved å utforske følelsenes betydning for sakprosaen, ved å stille spørsmålet om stilistikkens og ulike skrivestilers relevans og ved å vandre gjennom gatene og oppsøke tidsånden.

 

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 Iben Brinch Jørgensen

Iben Brinch Jørgensen er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge.