Camilla Collett og "Amtmannens døtre"

Master i faglitterær skriving i samarbeid med biblioteket inviterer til foredrag med forskningsbibliotekar Marius Wulfsberg om hvordan Camilla Collett ble forfatter av "Amtmannens døtre".


22 Feb

Praktisk informasjon

  • Dato: 22. februar 2018
  • Tid: kl. 12.30 - 13.15
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket, 2.etg.

Siden det ikke er skrevet en biografi om den eldre Collett, innebærer det studier av et stort og ukjent arkivmateriale. Det kaster nytt lys over hennes liv, men byr også på en rekke biografiske og historiske utfordringer. Hvordan kan dette arkivmaterialet forstås og fremstilles ved hjelp av allerede eksisterende historiske fremstillinger? Wulfsberg diskuterer spørsmålet ved å se nærmere på noen hendelser fra tiden Collet arbeidet med romanen "Amtmannens døtre" på begynnelsen av 1850-tallet.   

Marius WulfsbergMarius Wulfsberg er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Der arbeider han med å transkribere og kommentere den eldre Camilla Colletts korrespondanse. Han er også knyttet til forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Som anmelder i Dagbladet, nylig avgått leder av Kulturrådets sakprosautvalg og tidligere forlagsredaktør har han arbeidet med sakprosa i en rekke ulike sammenhenger.