EndNote for viderekomne

Kurset skal vise mer avanserte funksjoner i EndNote, primært for forskere og stipendiater. 2x45 min


14 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 14. mai 2019
  • Tid: kl. 09.00 - 11.00
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket

EndNote for viderekomne

Språk: Norsk

Tid: 2X45 minutter

Mål og innhold: 

Kurset skal vise mer avansert funksjoner EndNote, primært for forskere og stipendiater. Maks 10 deltakere.

Krav til forkunnskaper: 

Før kurset skal deltakerne ha erfaring med praktisk bruk av EndNote gjennom å

  • kunne registrere og redigere referanse manuelt
  • kunne importere referanser fra ORIA og aktuelle databaser
  • kunne bruke EndNote til skriving i Word

 

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal deltakerne kunne

  • utveksle EndNote-bibliotek og –grupper med kollegaer
  • synkronisere biblioteker mellom EndNote Web og desktop
  • håndtere store mengder referanser i forbindelse med f.eks reviewarbeid.
  • bruke innebygde søke- og nedlastningsfunksjoner i EndNote

Tekniske krav
Ta med egen PC eller Mac. Innholdet vil bli demonstrert på PC, men funksjonene skal også kunne gjøres på Mac.

Det vil ikke bli gitt støtte til tekniske problemer på kurset. Har du problemer med EndNote-installasjonen på egen maskin, bør du på forhånd ordne dette med hjelp fra IT-avd.

Læringsaktiviteter

• Presentasjon, diskusjon og øvelser

Deltakere som har konkrete spørsmål/problemer, må gjerne sende dette inn på forhånd.

Påmelding:

Kursholdere: Vibeke Saltveit og Atle Hårklau

Påmelding: atle.harklau@usn.no

Når: 14. mai kl. 9-11