Kom i gang med Leganto

Synes du det er vanskelig å registrere litteraturlistene dine i Leganto? Vi viser deg hvordan!


26 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. april 2019
  • Tid: kl. 12.00 - 14.00
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket
  • Dette kurset er for ansatte ved USN. Ingen påmelding er nødvendig!

Emneansvarlige ved USN skal registrere pensumlistene i Leganto, slik at studenter får pensumlistene i riktig emne i Canvas. Biblioteket har ansvaret for opplæring i systemet, og kvalitetssikrer listene før publisering.

Trenger du oppfriskning i hvordan du håndterer pensum-/litteraturlistene i Leganto?

Velkommen til workshop i biblioteket!

På kurset vil vi vise hvordan man søker opp litteratur, og legger denne i pensumlisten. Vi viser også hvordan man registrerer ulike type kilder.

Kurs 26. og 30. april!

Frist for ferdigstilling av pensumlister for høstsemesteret er 1. mai.