Kunnskap til lunsj: Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet

Master i faglitterær skriving i samarbeid med universitetsbiblioteket inviterer til foredrag med professor og retoriker Kjell Lars Berge.


27 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 27. september 2018
  • Tid: kl. 12.30 - 13.30
  • Sted: Campus Vestfold, Biblioteket, 2. etg.

Kjell Lars Berge er  i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han er utdannet cand.philol. fra (1985), og har har doktorgrad i anvendt språkvitenskap ved NTNU (Trondheim) fra 1995. Han har arbeidet som lektor i nordisk ved Stockholms universitet, og stipendiat ved NTNU, før han i 1995 ble ansatt ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor.
Berge har i mange år arbeidet med å utvikle en kompleks teoretisk modell for tekster, tekstnormer og hvordan tekstnormene forandrer seg. Modellen er blant annet presentert i boka Tekstnormers diakroni(Stockholm, 1990). Fra 2000 til 2003 ledet han prosjektet Norsk sakprosa. Fra 2000 til 2003 inngikk han i prosjektet "Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig". Prosjektet resulterte i tobindsverket Ungdommers skrivekompetanse (Universitetsforlaget, 2006). Berge har deltatt i arbeidet med å innføre skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og har vært med på å utvikle nasjonale prøver i skriving.

(Kilde: Wikipedia)