4 supre skrivetips!

student som leser og skriver
Nyttige tips og ressurser til deg som skriver bacheloroppgave

Nå er det mange som skriver bacheloroppgave. Her kommer noen nyttige ressurser og råd til deg!

Skriveveilederens beste tips

Vi har intervjuet en skriveveileder, og forhørt oss om hvordan skriveprosessen og veiledningen ofte foregår. Mattias Cyvin er en av skriveveilederne i Vestfold, og du kan lese mer om han her. Han skiller mellom prosessen og produktet i oppgaveskriving, og sier at mange ofte blander disse. Han sier at det ikke lønner seg å vente med å skrive til man har tenkt ferdig: "(...) jo tidligere du får ord ned på papiret, jo tidligere får du orden i tankene dine, som igjen gjør det lettere å fortsette arbeidet". 

Her kommer hans tips til deg som skriver:

1.  Det som gjør skriving og tenkning lettere er skriving!! Skriving = tenkning = revidering.
Ting faller på plass gjennom skrivingen, ikke før skrivingen. Man kan kanskje få inntrykk av at forskere først tenker seg ferdig (eller gjør ferdig lesingen, datainnsamlingen, labarbeidet, intervjuene, etc.), og overfører «ferdige» tanker fra hjernen til papiret. Men det er rett og slett ikke sånn skriving og tenkning fungerer. Å måtte omformulere en «dårlig» setning senere er ikke et nederlag, men en naturlig del av hva skriving er, for alle!

2. Oppgaveskriving består av mange små «prosjekt» som bør gå parallelt. Hvis du sitter fast ett sted i teksten, skriv et annet sted! Eller jobb videre med datainnsamling, referanser, figurer og tabeller etc. Men ikke kjør deg fast på én setning.

3. Rotete tekst er også klar for tilbakemelding. Hvis en setning, et avsnitt, eller et kapittel er litt rotete etter en økt gjør det ingenting. Det er helt greit å få andres tilbakemelding likevel. Teksten trenger ikke se ferdig ut før den endelige deadlinen.

4. Få andre til å lese teksten din, ikke bare veiledere og studiekamerater. Når man er inne i oppgavejobbing, er det veldig lett å ta ting for gitt. Da kan det være lurt å få eksterne lesere til å se på teksten, enten det er en onkel eller en fjern venn. Når teksten begynner å ta form anbefaler jeg også å lese teksten høyt for seg selv.

Hva kan skrivesenteret hjelpe deg med?

Bestill skriveveiledning så tidlig som mulig. Du trenger ikke å ha en ferdigstilt tekst for å bestille en konsultasjon, veilederne kan hjelpe deg best i de tidlige stadiene av skrivingen. Det foregår på Zoom, og du kan booke time uansett hvilket campus du tilhører. Her kan du lese om akademisk skrivesenter.

 • logisk flyt i teksten
 • oppgavestruktur
 • oppbygging av avsnitt og setningsstruktur
 • utvikling av et konsist og presist akademisk språk

For forelesere

Skrivesenteret er et nytt tilbud for USN studentene og startet opp i mars 2022. Skrivesenteret erstatter ikke foreleserens eller veilederens rolle og diskuterer ikke det faglige innholdet, men fokuserer på det rent skrivetekniske. De kommer gjerne innom i forelesninger for å fortelle om tjenesten og hva de kan tilby studentene.

Skriveveiledere

 • Anders
 • Linda
 • Sofie
 • Alessia
 • Ólafur
 • Mattias
 • Marte
 • Amber
 • Linea

Ressurser:

Skrivesenteret har en ressursportal om akademisk skriving på Canvas.
Skrivesenteret arrangerer webinarer om ulike tema innen akademisk skriving.

Kontakt

Generelle spørsmål? Send oss gjerne en e-post.