Har du husket å levere det du har lånt?

Fotografi av to blide studenter med hendene fulle av bøker foran en skranke

Husk å levere bøkene før du tar sommerferie!

Unngå purringer - lever bøkene du har lånt før du reiser på ferie!

Er du ikke helt ferdig med bøkene, kan du forlenge lånet.

Kom til skranken eller forny selv, i Oria .

Se betjent åpningstid for ditt campusbibliotek her