Hva er en vitenskapelig artikkel?

søke etter artikler på nett
Bruk bibliotekets databaser til å søke etter artikler!

Har du fått beskjed om å finne en vitenskapelig artikkel? Eller en fagfellevurdert artikkel? Og hva betyr peer-reviewed? Les her!

Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel presenterer resultater fra forskningsprosjekter. Forskerne presenterer som regel enten data fra egne undersøkelser (empiriske studier) eller
presenterer og tolker litteraturen på et bestemt område (litteraturstudier). Som regel vil også empiriske undersøkelser ha med en litteraturdel. 

Men hva er forskjellen mellom en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel?

Hovedforskjellen mellom fagartikler og vitenskapelige artikler er at vitenskapelige artikler har som mål å utgi ny kunnskap, mens fagartikler har som mål å spre allerede
kjent og akseptert kunnskap. 

 Hva gjør den vitenskapelig?

Vitenskapelige artikler blir kvalitetsvurdert av fagpersoner og deretter publisert i et vitenskapelig tidsskrift. For at en artikkel skal regnes som vitenskapelig skal den være
fagfellevurdert (peer-reviewed). Vær oppmerksom på at opplysningene om ”peer-reviewed” legges på tidsskriftsnivå og garanterer derfor ikke at alle artikler i et vitenskapelig tidsskrift er vitenskapelige. Du står derfor alltid selv ansvarlig for å kritisk granske hver artikkel. 

Hvordan kan jeg se forskjellen selv?

Hvis du sitter og leser en artikkel, så kan du stille spørsmålet: Beskriver denne artikkelen en undersøkelse som forfatterne selv har gjort, eller omtaler den bare undersøkelser som andre har gjort tidligere? Hvis forfatterne selv har utført undersøkelsen, er det mest sannsynlig en vitenskapelig artikkel. Hvis forfatterne kun omtaler undersøkelser som andre har gjort, er det mest sannsynlig en fagartikkel.

Sjekkliste

  • Har tidsskriftet rutiner for fagfellevurdering?
  • Metodedelen: Virker metoden gjennomtenkt og god for å kunne svare på problemstillingen?
  • De fleste vitenskapelige artikler følger IMRAD-struktuen
  • Presenterer artikkelen ny kunnskap?
  • Siterer alltid kilder
  • Skrevet av fageksperter
  • Språket er faglig og relevant