Kutt i Helsebiblioteket - PsycInfo beholdes

Forside Ovid - PsycInfo

USN har forhandlet direkte med PsycInfo og beholder tilgang til tross for kutt i Helsebiblioteket

På grunn av regjeringens store kutt i budsjettene til Folkehelseinstituttet (FHI) for 2023 ble det bestemt at den nasjonale tilgangen til databasen for oppsummert forskning, Cochrane Library og flere medisinske og helsefaglige søkedatabaser, samt New England Journal of Medicine, NEJM, er fjernet. 

USN har som andre universiteter, høgskoler og helsesektoren, forhandlet direkte med leverandørene for å komme til enighet om direkteabonnement. Vi har kun kommet til enighet om å fornye én database: PsycInfo, som er en stor database innen psykologi og beslektede emner, og mest brukt på USN blant de databasene som ble kuttet. Det betyr at USN har mistet tilgangen til Amed, Cochrane, Embase og til NEJM.

Hva betyr dette for våre forskere?

Ifølge leder for universitetsbibliotekets gruppe for systematiske søk, Vibeke Saltveit, vil kuttene i tilgang merkes godt for forskere som gjennomfører systematiske søk i helsefag: «Noen retningslinjer for systematiske oversikter, f.eks. Cochrane Handbook, krever søk i Embase. Cochraneoversikter, som er ledende innen helse, kan søkes i andre baser fra år 2000, men etter at vi mistet tilgangen til Cochrane Library har vi ikke lenger muligheten til å gå lengre tilbake i tid.» Hun forteller videre at muligheten for å gjøre oppdateringssøk for allerede utførte søk nå blir begrenset, da søk som er utført tidligere i Embase, ikke kan gjennomføres fordi vi ikke lenger har tilgang til databasen. 

Universitetsbiblioteket vurderer problematikken fortløpende og håper og forventer at sektoren vil finne nye felles løsninger som gjør at vi igjen kan tilby disse databasene. Vi oppfordrer forskere som blir rammet av manglende mulighet til å gjennomføre søk til å ta kontakt og gjerne være aktive i debatten om finansiering av Helsebiblioteket.
 

Ta kontakt med USN Universitetsbiblioteket via publiseringsfond@usn.no, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med åpen publisering.