Open Access Week 25-31. oktober

Open Access Week, 25-31 Oktober

25.-31. oktober 2021 markeres den internasjonale Open Access-uka.

I samarbeid med flere norske fagbibliotek inviterer Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen forskning, åpen publisering og deling av forskningsdata.

Alle foredrag er digitale og åpne for alle interesserte.

 

Program for Open Access Week:

 

Mandag 25. oktober:

10.00-11.30: Open Science is the new normal
Open science has in a short time gone from being a topic for idealists, becoming what is expected of today's researchers; it has become "the new normal". 

The Research Council of Norway and Horizon Europe are leading the way in this development, by expressing clear expectations and requiring that all aspects of the research they are funding should be as open as possible. These two organizations/programmes are important sources of funding for Norwegian researchers.

In this event, representatives from both the Research Council and Horizon Europe will present the Open science requirements that researchers have to comply with and how to meet them. 

Information and registration.


Tirsdag 26. oktober:

10.00-11.30: Lisenser for deling av forskningsdata 
Hvordan dele forskningsdata? Hva må du tenke på når du velger lisens ved publisering av data? Hvordan deler man egentlig så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig? 

Inger Berg Ørstavik, professor ved institutt for privatrett ved UiO, gir en introduksjon til reglene om rettigheter til forskningsdata og bruk av lisenser. Magnus Aronsen, førsteamanuensis ved seksjon for fysiologi ved UiO, har ledet et utvalg som utredet rettighets- og lisensspørsmål om deling av datasett i forskningen. Utvalget leverer snart sin endelige rapport (utkast her). Aronsen presenterer hva utvalget har kommer frem til.

I tillegg kommer også Torger Kielland, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB, og Christopher Ongre Autzen, seniorrådgiver i NSD. Det blir en paneldebatt med alle fire, hvor vi blant annet spør: Finnes det en drømmelisens for forskningsdata? 

Information and registration.


Onsdag 27. oktober:

10.00-11.00: Get your ducks in a row - steps for sharing of sensitive data (including human genetic data) 


10.00-11.30: How to share qualitative data: videos and interviews 
Researchers, who are encouraged to share their data openly, often face challenges when the data contains non-anonymized personal information. The topic for this event will be how to navigate the landscape of Open Data and GDPR based on experiences from researchers and NSD (Norwegian centre for research data).

In The ethics and responsibility of creating an open-access, multimedia language corpus, Lindsay Ferrara will consider some issues in creating an open-access linguistic corpus composed of multimedia video files. Specifically, she will discuss how researchers can ethically collect and archive personal data, share it with academic and other stakeholders, while maintaining integrity and respect for language users.

In The Challenges and opportunities with sharing pseudonymized interview data, Live Håndlykken Kvale will talk about how in her PhD project on research data sharing, the sharing of the collected interview data became a practical challenge in itself. She will present her reflections on balancing participants’ right to privacy and the goals of open science and research transparency through open data sharing. 

In How can you increase the FAIRness of your qualitative data? Katrine Utaaker Segadal will give a general overview of opportunities and limitations when sharing qualitative data. Subjects she will touch upon are data management planning, documentation and contextualization, anonymization, informed consent and access control.

Information and registration.


Torsdag 28. oktober:

10.00-11.30: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten? 
Med innføringen av forfatterbetaling for åpen publisering har det vokst frem nye publiseringsmodeller basert på rask fagfellevurdering og aggressive tidsfrister for alle involverte parter. Dette har ført til bekymring for om kvaliteten kan bli skadelidende, og danner bakgrunnen for innføringen av det nye nivå X i kanalregisteret. Nivå X skal fungere som et venterom for publiseringskanaler mens de vurderes ekstra grundig av fagrådene for inkludering i kanalregisteret. 

Vidar Røeggen fra UHR redegjør for prinsippene bak Nivå X og hvordan den nye ordningen er innrettet i praksis. Henrik Karlstrøm fra NTNU følger opp med utdypende kommentarer og spørsmål rundt hva innføringen av et nytt nivå i kanalregisteret betyr for nåtidens og fremtidens kvalitetssikringssystemer. 

Information and registration.


Fredag 29. oktober:

10.00-11.30: Diamonds are forever. On the benefits and challenges of Diamond Open Access publishing. With Per Pippin Aspaas, Jeroen M. Bosman & Bianca Kramer.
What is the way forward for institutional journal publishing, in Norway and internationally? Will it still be possible to run scientific journals at a high level without APCs (Article Processing Charges), and can such journals be serious contenders to commercial open access journals? 

Information and registration.

Open Access (OA), eller Åpen tilgang, er når publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett. 

Open Access Week avholdes verden over, og i år er det tiende gangen uka arrangeres. Her kan du lese mer om Open Access Week.

Lyst til å lære mer om Open Access? Les mer på universitetsbibliotekets nettsider.