Skal du gjennomføre et litteraturstudie? Les her!

En mengde med bøker
Hvordan finne rett vei i et hav av bøker?

Metoden "Litteraturstudie"/"Forskningsoversikt"/"Litteraturgjennomgang"/"Literature review" - kjært barn har mange navn. Vi ser at mange benytter seg av denne metoden i ulike fag for tiden. Her er en liste med ressurser du kan benytte deg av.

Her er en rekke bøker du kan bruke når du skal skrive. Klikk på bildet for å se boka.

Aveyard, H. (2023). Doing a literature review in health and social care: A practical guide (5. utg.).

Prøitz, T. S. (red.) (2022). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: systematikk og kreativitet (1. utg.). Fagbokforlaget.

Persson, M. (2021). Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?: en praktisk guide. Universitetsforlaget.

Ebok: Harris, D. J. (2019). Literature Review and Research Design: A Guide to Effective Research Practice. Routledge.

Höglund-Nielsen, B., & Granskär, M. (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (3. utg.). Studentlitteratur.

Aveyard, H., Preston, N., & Payne, S. (2021). A post-graduate's guide to doing a literature review in health and social care (2. ed.). Open University Press.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: principles and methods (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2022). Systematic approaches to a successful literature review (3. ed.). SAGE. Også andre utgave og første utgave.

Bettany-Saltikov, J., & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide (2nd ed.). Open University Press. Også første utgave.

Coughlan, M., & Cronin, P. (2017). Doing a literature review in nursing, health and social care (2nd ed.). Sage. Her er første utgave.

Støren, I. (2013). Bare søk!: praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudie (2. utg.). Cappelen Damm.

Jesson, J. K. ., Matheson, L., & Lacey, F. M. . (2011). Doing your literature review : traditional and systematic techniques. Sage.

Støren, I. (2010). Bare søk! : praktisk veiledning i å systematisere kunnskap. Cappelen akademisk forl.

Feak, C. B. & Swales, J. (2009). Telling a research story: writing a literature review. University of Michigan Press.

Efron, S. E., & Ravid, R. (2019). Writing the literature review: a practical guide. Guilford Press. Første utgave her, ebok. 

Oliver, P. (2012). Succeeding with your literature review: a handbook for students. Open University Press/McGraw Hill. Eboka finnes her. 

 

 

  • For å se eksempler på gjennomførte litteraturstudier, så søk på litteraturstudie i Oria. Her finnes det eksempler fra alle mulige fagfelt. 
  • Søkeord i Oria for å finne bøker om dette er
    • "Litteraturstudie"
    • "Literature review"
    • "Litteraturgjennomgang"
  • Dersom en bok er utlånt, så kan du bare logge deg inn og trykke "Bestill", så står du på venteliste.