Spørreundersøkelse om forskningslitteratur og databaser

Bilde av bokhyller

Universitetsbiblioteket ved USN ønsker å legge til rette for at forskere og stipendiater har en best mulig tilgang til relevant forskningslitteratur. I dette inngår i økende grad tilgang til elektroniske litteraturressurser.


Hvilke ressurser er viktige for ditt arbeid? Vi sender i disse dager uten en kort spørreundersøkelse til faglige ansatte som en viktig del av arbeidet med å orientere oss om behovene. Resultatet vil danne grunnlag for videre dialog med fakultetene om prioritering av ressurser.  

Vi håper at du bruker noen få minutter på denne korte undersøkelsen.

 

Start undersøkelsen

 

The University library at USN would like to facilitate the best possible access to research literature for our faculty and doctoral research fellows. This increasingly includes access to electronic literature, and we want insight in which resources that are important for you? We are sending out a short survey to faculty members which will help us identify some of the needs at USN. The results will also be a starting point for further dialog about prioritizing electronic resources with the faculties.

We hope you will spend a few minutes on this short survey.

 

Start the survey