Universitetsbibliotekets undervisningspakker

Forelesning for studenter ved USN

Lurer du som ansatt på hvilken undervisning universitetsbiblioteket kan tilby studenter?

Fra nettsidene til universitetsbiblioteket finner du undervisningspakkene vår i lenken "Om biblioteket" fra hovedmenyen. Klikk deg inn på "Undervisningstilbud".

Universitetsbiblioteket tilbyr 5 undervisningspakker som kan integreres i undervisningsopplegg for studentene.

Pakke 1: Introduksjon til biblioteket og ORIA (45 minutter)

Pakke 2: Kilder og plagiering (45 minutter)

Pakke 3: Søk og databaser (60 minutter)

Pakke 4: Referansehåndteringsverktøy Zotero (45 minutter)

Pakke 5: Søk og databaser HELSEFAG (90 minutter)

Se mer om tilbudet på disse sidene!

 

Kontakt biblioteket hvis du har spørsmål rundt undervisningspakkene og hvordan disse kan bli en del av et undervisningsopplegg!