Tillit til medier i en post-fakta tid

Har vi mistet tillit til nyhetsmedier? Har spredning av falske nyheter ødelagt for journalistikken, politikken og folks politiske kunnskaper? Og har det konsekvenser for demokrati?


26 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. oktober 2017
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Sted: Campus Bø, Folkebiblioteket

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle i demokratiet.

I sin forskning har Elvestad vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken i internasjonalt perspektiv, men også hvilke konsekvenser dette kan ha for norske lokaldemokratier.

Ved hjelp av egen og andres forskning vil Eiri Elvestad diskutere myter og fakta om bruk av og tillit til nyhetsmedier i Norge, men også se den norske mediesituasjonen i et internasjonalt perspektiv – skiller Norge seg fra USA, andre land i Europa og resten av verden?

 

Arrangementet er et samarbeid mellom høgskolebiblioteket og folkebiblioteket.