Bok

Open Access (OA) innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett. Dette kan gjøres ved å publisere i OA-kanaler eller ved å egenarkivere i åpne publiseringsarkiv.

Mange forlag velger å la alle eller noen av sine tidsskrifter og bøker være gratis tilgjengelig på internett. Det er ganske vanlig at forfatter/institusjon må betale for å publisere i slike kanaler. Publisering i OA-kanaler kalles også Gull Open Access.

 

Les mer: