Arkivportalen

Arkivportalen er en norsk tjeneste hvor man kan finne fram til kildemateriale fra en rekke av landets arkivinstitusjoner og museer. Flere av arkivene er digitalisert og kan leses i fulltekst på nett.