Diktbasen ved Deichmanske bibliotek

Gratis. Basen inneholder ikke dikt i fulltekst, men er ment som et hjelpemiddel for å gjenfinne og lokalisere dikt.