JCR - Journal Citation Reports

Krever pålogging utenfor campus. JCR er en omfattende ressurs som evaluerer og sammenligner tidsskrifter ved hjelp av siteringsdata. JCR gir deg de hyppigst siterte tidsskriftene på et område, listeover tidsskrifters "impact factor" og over de største tidsskriftene innen et fagområde. Tjenesten er tilknyttet Web of Science (ISI).