USN Open Archive

USNs åpne vitenarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Inneholder vitenskapelige artikler, doktoavhandlinger, masteroppgaver og enkelte bacheloroppgaver. USN Open Archive er en del av det nasjonale Brage-konsortiet som driftes av BIBSYS, der over 50 institusjoner samler sine publikasjoner.