CINAHL

 
CINAHL Complete gjennom EBSCO
Krever pålogging utenfor campus.
CINAHL Complete er en utvidet versjon som gir fullteksttilgang til mer enn 1600 tidsskrifter og 300 bøker indeksert i CINAHL.

CINAHL gjennom EBSCO og Helsebiblioteket
Basis-versjonen av CINAHL, uten direkte fullteksttilgang. Ellers ubegrenset tilgang for alle norske brukere.