Folkemusikk og tradisjonskunst

Her har vi samla nokre nyttige ressursar for deg som studerer folkemusikk eller tradisjonskunst.

Folkemusikk

Oppslagsverk/leksikon

 • Musikkordboken Musikkordboka er i hovudsak eit gratis ressurssenter med ei stor oppslagsbok på norsk. Dei har mellom anna forklaringar på diverse teknisk utstyr, internasjonale musikkteoriomgrep, lydrelatera faguttrykk, spesialterminologi og besifringsteori.

Noter og songtekstar

Lyd og film

 • Norsk nasjonaldiskografi Referansar til lydplater (grammofonplater, CD-ar og lydkassetter) gjeve ut i Norge frå 1990 til januar 2010.
 • Svensk mediedatabas Referansar til tv, radio, film, musikk og multimedier i Kungliga bibliotekets samlingar.
 • Folkedans/folkemusikkporten Utlån av film- og musikkmateriell til undervisning og forskning frå arkivet til Rff-senteret.
 • scorecloud.com Program for notering av noter frå lyd, anten om du syng/spelar sjølv eller frå lydklipp.

Bøker og artiklar

 • Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikk Norsk visearkiv sin oversikt over det meste av det som finst av litteratur om norsk vokal folkemusikk.
 • Svensk folkmusikbibliografi "Bibliografin innehåller ett urval böcker, uppsatser och artiklar, inklusive onlinepublikationer, om folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige."
 • Norart Søk etter artiklar frå ca 450 norske tidsskrift og årbøker.
 • JSTOR [Fulltekst] - tidsskrift innan humaniora, m.a. Ethnomusicology og Yearbook for traditional music.
 • Academic Search Premier [Fulltekst] - Fulltekstartiklar frå meir enn 4600 tidsskrift innan alle fagområde. Tilgang heimefrå.
 • Google Scholar Ein Google-søkemotor, men avgrensa til litteratur frå akademiske utgjevarar, universitet o.l. Treff både på fulltekstartiklar og referansar.
 • Nasjonalbiblioteket [Fulltekst] - Søk i digitalt innhald på Nasjonalbiblioteket: aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film. Mellom anna mogleg å søka etter ord i 70 000 norske bøker som er scanna inn.

Diverse utanlandske arkiv

Tradisjonskunst

Oppslagsverk/leksikon

 • Kunstordliste Kunstordlista er meint å vere ein elementær hjelp for Bachelor-studentar i kunsthistorie, og andre interessera når dei les faglitteratur. Denne ordlista har som ambisjon å dekke alle disipliner av kunsthistoria, som arkitektur, grafikk, malarkunst og skulptur. Totalt er det definera 480 termar i denne kunstordlista.

Bilete

 • Digitalt museum Søk i database med registrerte gjenstandar og fotografi frå samlinga til Norsk Folkemuseum m.fl.
 • Colourbox Foto og illustrasjonar til fri bruk for studentar og tilsette (30 gratis nedlastingar pr månad). Få brukarnøkkel/kode på biblioteket.
 • Art Resource Digitalt arkiv med 1 000.000 fotografi av kunst frå førhistorisk tid til i dag.

Bøker og artiklar

 • Kunsthistorisk bibliografi Referansar til bøker og artiklar om norsk kunst.
 • Dragter i Danmark. Litteratur Referansar til bøker og artiklar om danske drakter.
 • Dragtjournalen [Fulltekst] - Tverrfagleg, gratis elektronisk tidsskrift frå Den danske dragt- og tekstilpulje.
 • Norart Søk etter artiklar frå ca 450 norske tidsskrift og årbøker.
 • Academic Search Premier [Fulltekst] - Fulltekstartiklar frå meir enn 4600 tidsskrift innan alle fagområde. Tilgang heimefrå.
 • Google Scholar Ein Google-søkemotor, men avgrensa til litteratur frå akademiske utgjevarar, universitet o.l. Treff både på fulltekstartiklar og referansar.
 • Nasjonalbiblioteket [Fulltekst] - Søk i digitalt innhald på Nasjonalbiblioteket: aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film. Mellom anna mogleg å søka etter ord i 70 000 norske bøker som er scanna inn.
 • FORMakademisk  - Fagfellevurdert elektronisk tidsskrift for forskning innanfor design og designdidaktikk. Fri tilgang.

Anna

 • Byggforsk [Fulltekst] - (Databasen krev passord. Sjå i bibliotek-romet i Fronter eller spør på biblioteket.)

Hjelp til søk?

Les meir om søking, chat med ein bibliotekar eller kontakt ditt campusbibliotek.

Vil du å snakke med ein bibliotekar som arbeidar særskild med folkemusikk og tradisjonskunst? Avtal gjerne rettleiing med ein bibliotekar for søking, kjeldebruk eller oppgåveskriving.