Helse, sosialfag og optometri

På denne siden har vi samlet nyttige fagressurser og databaser for deg som studerer helse, sosialfag eller optometri. Oversikten over aktuelle databaser finner du nederst på denne siden.

Vitenskapelige tidsskrift er en viktig kilde der du finner den aller nyeste forskningen. Via databasene har du fri tilgang til tusenvis av aktuelle tidsskrifter. Klikk på ønsket database, og logg på med ditt USN-brukernavn og passord. Du kan også søke etter bøker, artikler og tidsskrifter i Oria

Vi har også samlet aktuelle nettsider, veiledninger, nettkurs og undervisningsvideoer, samt nyttige verktøy som PICO-skjema og søkelogg. 

I tillegg til å undervise i blant annet litteratursøk, kildehenvisning og Zotero/EndNote, så holder vi også egne kurs i biblioteket. Følg med på vår kurskalender!

 

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du å snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende e-post til fagansvarlige innen helse, sosialfag og optometri.

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

Databaser innen emnet

 • a

  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

 • b

  • BMJ Best Practice

   Medisinsk og helsefaglig oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetjenesten. Kunnskapen i BMJ Best Practice bygger på et internasjonalt, oppdatert kunnskapsgrunnlag. Frikjøpt av Helsebiblioteket fra desember 2009 for alle med norsk IP-adresse.

 • c

  • Campbell Library

   Gratis. Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid.

  • CINAHL

   Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Blant verdens mest omfattende og autoritative referansedatabaser innen sykepleie og tilgrensende fag.

 • e

  • EBSCOhost

   Krever pålogging utenfor campus. Felles inngang til flere bibliotekets databaser gjennom Ebsco.

  • Epistemonikos

   Gratis. Epistemonikos gir rask tilgang til systematiske oversikter om kliniske spørsmål. En unik funksjon i Epistemonikos er at den kobler sammen systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier, noe som gjør det lettere å finne dokumenter som er relatert til hverandre.

 • f

  • Felleskatalogen

   Gratis. Søk etter farmasøytiske preparater markedsført i Norge.

 • h

 • i

  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med bøker og artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

  • IN SUM

   Database som inneholder pålitelig, oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd i regi av RPUB på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Her kan du finne relevante systematiske oversikter, samt sammendrag på norsk og engelsk.

 • m

  • Maternity and Infant Care

   Krever pålogging utenfor campus. Maternity and Infant Care er en viktig ressurs innenfor jordmorfaget. Databasen inneholder over 217,000 referanser med abstract til artikler fra over 550 internasjonale engelskspråklige tidsskrifter, bøker og grå litteratur knyttet til jordmorfaget og nyfødtpleie. 3 samtidige brukere kan være pålogget databasen.

  • MEDLINE

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase for biomedisinske tidsskriftartikler.

 • n

  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

  • NEL - Norsk elektronisk legehåndbok

   Krever pålogging utenfor campus. NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NB! Hvis du får melding om at du ikke er innlogget, klikk på «Logg inn (allerede NEL-bruker)»

  • Norsk Legemiddelhåndbok

   Gratis. Terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Se også Felleskatalogen.

 • o

  • Ovid

   Krever pålogging utenfor campus. Gir felles grensesnitt for helsefaglige databaser.

 • p

  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus. Basen består av flere delbaser innen helsefag og sykepleie og innen samfunnsvitenskap. Basen gir fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter og ressurser innen helse- og sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi og utdanningsvitenskap.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

  • PubMed

   Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler.

  • PubPsych

   Gratis. Referanser. En bibliografisk database for psykologi. PubPsych inneholder psykologiartiklene fra PubMed og ERIC, men også mye stoff som ikke finnes i disse databasene.

 • s

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • Social Science Premium Collection (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Basen gir tilgang til Sociological Abstracts, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociology Database, Social Science Database, Education Collection og ERIC. Her finnes fulltekst fra tidsskrifter innen sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, utdanningsvitenskap, lingvistikk og beslektede emner.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

  • SveMed+

   Gratis. Referanser til nordiske artikler innen det medisinske området. NB! Basen er ikke oppdatert fra januar 2020, men er i drift og tilgjengelig inntil videre.

 • t

  • Trip

   Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du kan også søke via PICO skjema. Trip er gratis, men det er en fordel å registrere seg (noen funksjoner krever TRIP Pro – den har vi ikke tilgang til).

 • u

  • Ungsinn

   Ungsinn; kunnskapsbase over tiltak for barn og unges psykiske helse.Inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

  • UpToDate

   Kunnskapsbasert og svært omfattende oppslagsverk. Inneholder mer enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har lenker til mer enn 260 000 referanser. UpToDate oppdateres kontinuerlig.

 • v

  • VAR Healthcare

   Norges største prosedyrebibliotek for helsetjenesten. Når du er på nettverket/læringsplattformen til USN, kommer du rett inn på VAR uten pålogging. For tilgang utenfor Campus oppretter du en egen bruker med din USN-epostadresse.

  • Visible Body: Human Anatomy Atlas

   Visible Body er en digital anatomiressurs. Vi har tilgang til modulen Human Anatomy Atlas, en interaktiv 3D-modell av menneskekroppen og et oppslagsverk for anatomistudier.

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.