CINAHL

Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Blant verdens mest omfattende og autoritative referansedatabaser innen sykepleie og tilgrensende fag.

 
CINAHL Complete gjennom EBSCO
Krever pålogging utenfor campus.
CINAHL Complete er en utvidet versjon som gir fullteksttilgang til mer enn 1600 tidsskrifter og 300 bøker indeksert i CINAHL.

CINAHL gjennom EBSCO og Helsebiblioteket
Basis-versjonen av CINAHL, uten direkte fullteksttilgang. Ellers ubegrenset tilgang for alle norske brukere.