Kulturfag, samfunnsfag og historie

Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som studerer emner innenfor kulturfag, samfunnsfag og historie. Nederst på siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med emnet? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

verktøy

Søkelogg

Du kan bruke en søkelogg for å dokumentere søkemetoden din.

Offentlig statistikk.

Offentlig informasjon og statistikk

Offentlige myndigheters publikasjoner på nett. Gir opplysniner om Norges offisielle politikk, politiske vedtak, statistikk, lover, utredninger m.m.

Databaser innen emnet

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • æ
 • ø
 • å
 • a

  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • Arkivportalen

   Arkivportalen er en norsk tjeneste hvor man kan finne fram til kildemateriale fra en rekke av landets arkivinstitusjoner og museer. Flere av arkivene er digitalisert og kan leses i fulltekst på nett.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst mediearkiv fra Retriever. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer, men med minst 48 timer embargo/forsinkelse på alt nytt. NB! Hvis det står Retriever Logg inn, så reload nettleseren.

 • e

 • f

  • Filmbib

   Database for strømming av filmer fra Norsk filminstitutt som inneholder kortfilmer og dokumentarfilmer. Filmene er rettighetsklarert for klasseromsundervising og privat bruk. For å bruke tjenesten må du logge på med nasjonalt lånekort og pinkode fra folkebiblioteket ditt.

 • i

  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med bøker og artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

 • j

  • JSTOR

   Krever pålogging utenfor campus. E-bøker og artikler i fulltekst fra ca. 2000 tidsskrifter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2000-tallet. Tverrfaglig base, men hovedvekt på humaniora, samfunnsvitenskap, historie, økonomi og ledelse.

  • Juridika (Universitetsforlaget)

   Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.

 • l

  • Lovdata Pro

   Lovdata Pro er den profesjonelle utgaven av Lovdata og inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser og rettskilder fra EU/EØS.

 • n

  • Nasjonalbibliografien

   Nasjonalbibliografien dokumenterer utgivelser som faller inn under pliktavleveringsloven, og Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for innholdet. Her finner du bøker, e-bøker, lydbøker, kart, periodika, innspilt musikk og noter. Tidsskriftsartikler og Samisk bibliografi er også med.

  • Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

   (Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.

  • Nasjonalbibliotekets avissamling

   Historiske aviser på nett - norske riks- og lokalaviser tilbake til 1760-tallet. Det meste er fritt tilgjengelig for brukere i Norge. Det er i tillegg utvidet tilgang fra biblioteklokalene.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

  • Norske bøker 1519-1850

   Bibliografi fra Nasjonalbiblioteket og omfatter bøker trykt eller utgitt i Norge fram til og med 1850 og bøker trykt eller utgitt i utlandet og forfattet, oversatt eller redigert av nordmenn eller utgitt på oppdrag av nordmenn i samme periode. Arbeidet med bibliografien blir videreført fortløpende.

 • o

  • Oxford Dictionary of National Biography

   Krever pålogging utenfor campus. The Oxford Dictionary of National Biography er en database som inneholder en oversikt over menn og kvinner som har formet britisk kultur og historie over hele verden, fra romerne til det 21. århundre.

  • Oxford Dictionary of National Biography Online

   Password required when off-campus. The Oxford Dictionary of National Biography is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwide, from the Romans to the 21st century.

 • s

  • SAGE Research Methods

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder mer enn 600 bøker, i tillegg artikler og oppslagsverk (kun få videoer!) om forskningsmetologi, hovedsaklig innenfor samfunnsfagene.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • Social Science Premium Collection (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Basen gir tilgang til Sociological Abstracts, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociology Database, Social Science Database, Education Collection og ERIC. Her finnes fulltekst fra tidsskrifter innen sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, utdanningsvitenskap, lingvistikk og beslektede emner.

  • Spesialbibliografier fra Nasjonalbiblioteket

   Nasjonalbiblioteket dokumenterer viktige deler av norsk litteratur- og kuturarv gjennom spesialbibliografier. Forfatterbibliografien dekker Bjørnstjerne Bjørnsson, Camilla Collett, Knut Hamsun, Henrik Ibsen, Alf Prøysen, Henrik Wergeland, Sigrid Undset, Dag Solstad og Jon Fosse. Emnebibliografiene dekker 1814-bibliografien, Norsk-amerikansk bibliografi, Norsk kunsthistorisk bibliografi, Norsk litteraturforskning og Norsk barnelitteraturforskning, og Norske bøker e fra 1519-1850.

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.