Nasjonalbibliografien

Nasjonalbibliografien dokumenterer utgivelser som faller inn under pliktavleveringsloven, og Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for innholdet. Her finner du bøker, e-bøker, lydbøker, kart, periodika, innspilt musikk og noter. Tidsskriftsartikler og Samisk bibliografi er også med.

  • Forskere har tilgang til digitalt innhold fra Nasjonalbiblioteket gjennom Feide-pålogging.
  • Studenter må søke om tilgang, les informasjon om tilgang til pliktavlevert materiale.
  • NB! Grensesnittet ligger i Oria, men det er ingen kobling til USNs beholdning. Dersom du ønsker å bestille dokumenter fra Nasjonalbibliografien kan du kontakte universitetsbiblioteket og bestille fjernlån.