Nasjonalbibliotekets avissamling

Historiske aviser på nett - norske riks- og lokalaviser tilbake til 1760-tallet. Det meste er fritt tilgjengelig for brukere i Norge. Det er i tillegg utvidet tilgang fra biblioteklokalene.

Gå til Nasjonalbibliotekets avissamling

Se også søketips

 

Det er forskjellige nivåer for tilgang. Det meste av eldre stoff er fritt tilgjengelig for brukere i Norge. I norske bibliotek kan du i tillegg få tilgang til en god del mer når du er i bibliotekets fysiske lokaler. 

Se info - Hvem har tilgang til hva hvor?

For å få utvidet tilgang til avissøket på nb.no må du ta kontakt med betjeningen i skranken ved campusbiblioteket ditt eller ved folkebiblioteket der du bor. Merk at du ikke kan få tilgang hjemmefra.

Gå til Nasjonalbibliotekets avissamling