Norske bøker 1519-1850

Bibliografi fra Nasjonalbiblioteket og omfatter bøker trykt eller utgitt i Norge fram til og med 1850 og bøker trykt eller utgitt i utlandet og forfattet, oversatt eller redigert av nordmenn eller utgitt på oppdrag av nordmenn i samme periode. Arbeidet med bibliografien blir videreført fortløpende.