Nasjonalbibliografien

  • Forskere har tilgang til digitalt innhold fra Nasjonalbiblioteket gjennom Feide-pålogging.
  • Studenter må søke om tilgang, les informasjon om tilgang til pliktavlevert materiale.
  • NB! Grensesnittet ligger i Oria, men det er ingen kobling til USNs beholdning. Dersom du ønsker å bestille dokumenter fra Nasjonalbibliografien kan du kontakte universitetsbiblioteket og bestille fjernlån.