O’Reilly For Higher Education (tidl. Safari Books Online)

Ny bruker? Registrer deg slik:

  • Gå til velkomstvinduet for nye brukere i O'Reilly
  • I vinduet "Select your institution", velg "Not listed" øverst på listen.
  • Legg inn din usn.no-epostadresse. Du får da midlertidig tilgang.
  • Du får også etterhvert (1-3 dager senere) en epost fra O'Reilly til adressen du oppga, med en lenke for å lage en brukerprofil. Følg lenken, og legg inn navn og valgfritt passord.
  • Brukerprofilen gir også tilgang til alle e-bøkene på mobiler og nettbrett via O'Reilly-appen.


Eksisterende brukere med brukerprofil hos O'Reilly:

 

Får du meldingen "This email address belongs to an existing account" og ikke har et passord? 

  • Da har du tidligere brukt usn-epostadressen kun for midlertidig tilgang, og må opprette en brukerprofil for å få varig tilgang.
  • Gå i så fall til innloggingssiden og klikk "Forgot Password" og legg inn usn-epostadressen din.
  • Du får da en epost med en lenke - klikk på den for å fylle ut brukerprofilen.
  • Hvis du ikke har navnet ditt i brukerprofilen, så kan det hende du først må fylle ut dette, lagre og deretter klikke "Forgot Password" én gang til før du kan legge inn et passord.

 

Vil du lære å bruke
O'Reilly For Higher Education?

Klikk her for instruksjonsvideo om hvordan du bruker basen