Økonomi og ledelse

Her har vi samlet nyttige ressurser for deg som studerer emner innen økonomi og ledelse. Nederst på denne siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter; her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria eller databasene for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Offentlig informasjon er en viktig kilde til informasjon for studenter på alle typer emner. Vi har samlet noen av dem her.

Her finnes et register over vitenskapelige publiseringskanaler. 

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med emnet? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

verktøy

Søkelogg

En søkelogg er et nyttig hjelpemiddel når du søker i databaser. Her kan du registerere søkeordene du har brukt, og hvor mange treff du får på ulike søk.

Databaser innen emnet

 • a

  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • AEA - American Economic Association

   Database som inneholder 7 kjernetidsskrifter innen økonomi.

  • ArXiv.org

   Gratis. Et av de mest omtalte og største åpne arkivene innenfor fag som fysikk, matematikk, økonomi, biologi og datafag. Artiklene er preprint, men publiserers ofte i tidsskrift senere.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst mediearkiv fra Retriever. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer, men med minst 48 timer embargo/forsinkelse på alt nytt. NB! Hvis det står Retriever Logg inn, så reload nettleseren.

 • b

  • Bisnode

   Bisnode CreditPro er en portal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon i Norge.

  • Brønnøysundregistrene

   Gratis og gebyrbelagte tjenester. Statlig forvaltningsetat for utvikling og drift av nasjonale registre, og kontroll- og registreringsordninger for norsk næringsliv. Inneholder bl.a. årsregnskap med noter, styrets årsberetning og revisjonsberetning. Årsregnskap ikke eldre enn 1992, kan bestilles via https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/. Du trenger bedriftens organisasjonsnummer. Dette søkes opp i Enhetsregisteret. Regnskap fra tidligere år må man selv skaffe direkte fra bedriftene.

  • Business Source Elite (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst fra mer enn 1100 næringslivstidsskrifter, inkludert ca. 500 med peer-review.

 • e

  • Ebook Central (tidl. Ebrary)

   Krever pålogging utenfor campus. Over 200.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder, med vekt på økonomi, humaniora og samfunnsfag, helsefag og teknologi. Enkelte titler har begrensinger på antall samtidige brukere. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebook Central («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

  • Emerald Management Plus

   Krever pålogging utenfor campus. Databasen inneholder over 300 av Emeralds fagfellevurderte tidsskrifter om ledelse innen mange fagområder som regnskap, økonomi, markedsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmegling, HR og engineering.

 • i

  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med bøker og artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

 • j

  • JSTOR

   Krever pålogging utenfor campus. E-bøker og artikler i fulltekst fra ca. 2000 tidsskrifter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2000-tallet. Tverrfaglig base, men hovedvekt på humaniora, samfunnsvitenskap, historie, økonomi og ledelse.

  • Juridika (Universitetsforlaget)

   Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.

 • l

  • Lovdata Pro

   Lovdata Pro er den profesjonelle utgaven av Lovdata og inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser og rettskilder fra EU/EØS.

 • m

  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

 • n

  • Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

   (Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

 • o

 • p

  • Proff Forvalt

   Gir en presentasjon av alle norske foretak med regnskapsanalyser, kredittvurdering, og relasjoner i næringslivet m.m.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

 • r

  • Regional Business News (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Næringslivsinformasjon fra USA. Dekker 75 tidsskrifter og aviser. Fulltekst.

  • Rettsdata.no -NB Utgår fra 1.1.2023

   Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder. USN har ikke lenger abonnement på Rettsdata faglitteratur for ansatte fra 2023 (se Juridika). Studenter kan gratis bruke Rettsdata med feideinnlogging.

 • s

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

  • SSRN - Social Science Research Network

   Database med åpen tilgang viet til rask verdensomspennende formidling av samfunnsvitenskapelig forskning. Sammensatt av en rekke spesialiserte forskningsnettverk innen hver av samfunnsvitenskapene.

 • t

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.