Rettsdata.no -NB Utgår fra 1.1.2023

Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidsskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder. USN har ikke lenger abonnement på Rettsdata faglitteratur for ansatte fra 2023. Studenter kan gjerne bruke gratisversjonen av Rettsdata.

Logg inn med Feide i Rettsdata hos Gyldendal Norsk Forlag for å få til gang til gratisversjon for studenter:

  • Gå til www.rettsdata.no
  • Klikk på knappen "Logg inn" oppe til høyre
  • Velg "Logg inn med Feide" nederst på siden

Ansatte bør bruke Juridika