SSRN - Social Science Research Network

Database med åpen tilgang viet til rask verdensomspennende formidling av samfunnsvitenskapelig forskning. Sammensatt av en rekke spesialiserte forskningsnettverk innen hver av samfunnsvitenskapene.