Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Her finner du et utvalg databaser innen teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter; her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria eller databasene for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med emnet? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

verktøy

Søkelogg

En søkelogg er et nyttig hjelpemiddel når du søker i databaser. Her kan du registerere søkeordene du har brukt, og hvor mange treff du får på ulike søk.

Databaser innen emnet

 • a

 • b

  • Bygg.no - for studenter

   Gjennom en fellesavtale har alle studenter på USN tilgang til pluss-sakene på bygg.no og til tidsskriftet Byggeindustrien.

 • c

 • e

  • Ebook Central (tidl. Ebrary)

   Krever pålogging utenfor campus. Over 200.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder, med vekt på økonomi, humaniora og samfunnsfag, helsefag og teknologi. Enkelte titler har begrensinger på antall samtidige brukere. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebook Central («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

 • i

  • IEEE Xplore

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttilgang til tidsskrifter og konferansepublikasjoner innen elektro, elektronikk og IT. I tillegg finnes en del ebøker og standarder. Har mulighet for siteringssøk.

  • IMO Virtual Publications > se Regs4ships

  • IoP Science

   Krever pålogging utenfor campus. Omfatter tilgang til ca 30 tidsskrifter i fulltekst fra Institute of Physics innenfor realfag som fysikk, mikromekanikk, optikk, nanoteknologi osv.

 • l

  • Lysveileder

   Internasjonale normer og standarder innen belysning. Universitetet i Sørøst-Norge har et abonnement på Lysveilederen. Følg lenken for å registrere en brukerkonto på abonnementet. Husk å bruke din USN-epost på domenet usn.no.

 • m

  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

 • n

  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

 • o

 • r

  • Regs4ships

   Inneholder maritime konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart. Innhold fra IMO (inkl. IMDG Code, SOLAS, MARPOL, STCW), ILO, Sjøfartsdirektoratet mm.

 • s

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • SciFinder-n (CAS)

   Krever pålogging utenfor campus. Fagdatabase innen kjemi. Inneholder også relaterte fagfelt som biomedisin og materialteknologi. For å søke må du først registrere deg som bruker.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

 • t

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.