Utdanningsvitenskap

Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som studerer emner innenfor utdanningsvitenskap. Nederst på siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter; her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria eller databasene for å søke etter artikler i tidsskriftene.

USNs lærerstudenter og ansatte har tilgang til læremidler for skolen. Vi har store skoleboksamlinger ved både Vestfold, Drammen, Porsgrunn og Notodden. I tillegg har vi tilgang til digitale læremidler fra noen av forlagene.

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med emnet? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Du kan også sende en e-post til kontaktbibliotekarer innen utdanningsvitenskap.

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

verktøy

Søkelogg

Du kan bruke en søkelogg for å dokumentere søkemetoden din.

Søkeskjema

Søkeskjema

Et søkeskjema er et verktøy til hjelp for deg selv når du skal søke i databasene.

Databaser innen emnet

 • a

  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • ArXiv.org

   Gratis. Et av de mest omtalte og største åpne arkivene innenfor fag som fysikk, matematikk, økonomi, biologi og datafag. Artiklene er preprint, men publiserers ofte i tidsskrift senere.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst mediearkiv fra Retriever. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer, men med minst 48 timer embargo/forsinkelse på alt nytt. NB! Hvis det står Retriever Logg inn, så reload nettleseren.

 • d

  • Digitale læremidler

   Det er forskjell i tilgangen til læremidler fra ulike forlag. USN har trykte læremidler tilgjengelig for 1. -10. trinn, og disse finner du ved flere av våre campusbibliotek. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke vilkår som gjelder for å komme inn i digitale læremidler.

 • e

  • ERIC

   Referansedatabase. Tidsskriftartikler og rapporter fra fagfeltet utdanning og pedagogikk.

 • f

  • Fachportal Pädagogik

   Fagdatabase for utdanningsvitenskap og utdanningsforskning. Databasen er tyskspråklig, men den inneholder også publikasjoner publisert på engelsk. Velg mellom tysk og engelsk grensesnitt.

  • Filmbib

   Database for strømming av filmer fra Norsk filminstitutt som inneholder kortfilmer og dokumentarfilmer. Filmene er rettighetsklarert for klasseromsundervising og privat bruk. For å bruke tjenesten må du logge på med nasjonalt lånekort og pinkode fra folkebiblioteket ditt.

 • i

  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med bøker og artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

 • l

  • Literary Encyclopedia, The

   Krever pålogging utenfor campus. I utgangspunktet et litteraturvitenskapelig leksikon, men dekker også filosofi, vitenskapsteori m.m.

  • Lærebokbibliografi

   Bibliografi over norske lærebøker fra 1743 - 1965, fra 2022 tilgjengelig som Zotero-bibliotek.

  • Lærerutdanningsportalen

   I Lærerutdanningsportalen kan du finne systematiske kunnskapsoversikter over forskning, sentrale rapporter og medlinger fra departementet og Stortinget, i tillegg til eksemper på forskningsbasert praksis fra lærerutdannere i Norge. Lærerutdanningsportalen vil bli oppdatert jevnlig.

 • m

  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

  • Music Periodicals Database‎, tidl. IIMP (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Database over artikler innen musikk. (Tidligere IIMP - International Index to Music Periodicals.)

 • n

  • Nasjonalbiblioteket : nettbiblioteket

   (Tidl. Bokhylla) Søk i digitaliserte aviser, bøker og bilder. En stadig større del av samlingen blir tilgjengelig digitalt. Inneholder ca 550 000 titler, mest på norsk, men også en del andre språk. Det er åpen tilgang til digitaliserte bøker for brukere i Norge, men mange har som betingelse at de må leses i et bibliotek.

  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

 • o

  • OECD Education iLibrary

   Database som inneholder bøker, tidsskrifter og statistikk fra OECD.

  • Oxford Dictionary of National Biography

   Krever pålogging utenfor campus. The Oxford Dictionary of National Biography er en database som inneholder en oversikt over menn og kvinner som har formet britisk kultur og historie over hele verden, fra romerne til det 21. århundre.

  • Oxford Dictionary of National Biography Online

   Password required when off-campus. The Oxford Dictionary of National Biography is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwide, from the Romans to the 21st century.

  • Oxford English Dictionary

   Ordbok. Omfattende engelsk ordbok med ordenes entymologiske opphav

 • p

  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus. Basen består av flere delbaser innen helsefag og sykepleie og innen samfunnsvitenskap. Basen gir fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter og ressurser innen helse- og sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi og utdanningsvitenskap.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

 • s

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • SAGE Research Methods

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder mer enn 600 bøker, i tillegg artikler og oppslagsverk (kun få videoer!) om forskningsmetologi, hovedsaklig innenfor samfunnsfagene.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SkrivBiB

   Bibliografi innen norsk og nordisk skriveforskning. Inneholder referanser til artikler, bokkapitler og bøker. Åpen for alle.

  • Social Science Premium Collection (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Basen gir tilgang til Sociological Abstracts, Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociology Database, Social Science Database, Education Collection og ERIC. Her finnes fulltekst fra tidsskrifter innen sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, utdanningsvitenskap, lingvistikk og beslektede emner.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

 • t

 • w

  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst