Digitale læremidler

Det er forskjell i tilgangen til læremidler fra ulike forlag. USN har trykte læremidler tilgjengelig for 1. -10. trinn, og disse finner du ved flere av våre campusbibliotek. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke vilkår som gjelder for å komme inn i digitale læremidler.

Gyldendal

Tilgang til Skolestudio med Feide

Se veiledning (pdf)

Alle fagrom i Skolestudio er åpnet generelt for USNs lærerstudenter, som kan bruke Feide for å logge på. Dette gjelder Skolestudio 1-7 og 8-10. Gyldendal har aktivert over 30 nye smartbøker for barne- og ungdomstrinnet: 

Explore (engelsk 1-7), Multi (matematikk 1-7), Salto (norsk 1-7), Enter (engelsk 8-10), Maximum (matematikk 8-10), Kontekst (norsk 8-10), Refleks (natur- og samfunnsfag barnetrinnet), Element (naturfag 8-10) og Relevans  (samfunnsfag 8-10. trinn). 

For videregående har vi tilgang til Pilot (sammfunsfag for studieforberedende og yrkesfag), Apell (norsk for studieforberedende), Tett på (norsk for yrkesfag), Perspektiver (historie vg2/3 og påbygg) og Senit (naturfag for studieforberedende og yrkesfag).

  • Velg "alle produkter" under ikonet ved navnet ditt øverst til høyre for å komme i gang. 

Aktiver titler selv dersom det er noen titler du vil lese som ikke er aktivert, eller send gjerne en e-post til oss på biblioteket: e-ressurser@usn.no. Da vil vi be Gyldendal åpne hele verket for oss. Skriv tydelig i eposten hvilken plattform du er inne på og navn på bokverk, og send oss lenker.

Fagbokforlaget

Tilgang til e-portal med Feide

USNs studenter har tilgang til læremidler i norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk og mat og helse for barne- og ungdomstrinnet. Vi har også tilgang til to læreverk i norsk og samfunnskkunnskap den videregående skolen

Bøkene ligger enten under d-bøker eller under mine nettsteder. Fagbokforlagets e-portal er bygget opp slik:

  • Mine nettsteder: Under denne fanen finner du læreverkets nettressurs. Her finner du både oppgaver og verktøy for lærer og elev til forberedelser, øving og repetisjon.
  • Mine d-bøker: d-bok er navnet på digitale bøker fra Fagbokforlaget, og her finner du alle de digitale bøkene i læreverket. Bøkene har et sett med kjernefunksjonaliteter som: søk, utheving, mulighet for notering og favorittmerking av sider. I de fleste nye d-bøker får man også lydstøtte. Klikk på en bok for å gå i gang.

Her er titlene vi har tilgang til:

-    Ordriket: Prisvinnende læreverk i norsk. Ny utgave, trinn 1-7
(Lesebøker, arbeidsbøker, lærerveiledning, nettressurs, d-bøker)
Ordriket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.
-    link, nyskrevet engelskverk, trinn 1-7
link er et nyskrevet engelskverk for hele barnetrinnet. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle elevene og styrke deres nysgjerrige blikk på verden rundt seg. 

Til ungdomstrinnet

-    Synopsis, norsk 8-10: 
Synopsis er Fagbokforlagets helt nye læreverk for norsk for ungdomstrinnet. Det er tilpasset fagfornyelsen og gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt. Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.
Nytt læreverk i norsk, 2 bøker; Synopsis Håndbok og Synopsis Lesebok, nettressurs for lærer og elev. digitalt.
-    Echo,
engelsk 8-10: Echo er et nytt og banebrytende læreverk i engelsk for ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Echo ser med frisk øyne på den engelskspråklige virkeligheten verden over og det rike tekstutvalget er ryggraden i alle læringsaktiviteter i Echo-universet.
- Aktør
Aktør er et helt nytt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Det digitale læreverket er bygget rundt tverrfaglige arbeidsmoduler som oppfordrer til diskusjoner og utforskning av faget.
-Verkstedet  er et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Her finner du undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen, slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Nettstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning.

Videregående

-Medborgerskap er et nytt læreverk for Vg1 og Vg2 og har som ambisjon å gi elevene grunnlag for å forstå samfunnet.
-Norskboka er et helt nytt læreverk for norskundervisningen på yrkesfag. Verket er utviklet til fagfornyelsen, og i tråd med den nye læreplanen har det fokus på yrkesretting, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Språket er direkte og eksemplene er relevante og elevnære.
-Intertekst er et nytt læreverk i norsk for Vg1, Vg2 og Vg3 for studieforberedende utdanningsprogram.
-Intertekst Essens er lettlestversjonen av læreboka Intertekst for Vg1, Vg2 og Vg3 for utdanningsprogram. Språket er forenklet og tilpasset språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Aschehoug

Vi har per i dag ingen avtale om tilgang til våre lærerstudenter til Aschehoug Univers. For å få tilgang må lærer ta kontakt direkte med forlaget angående det bestemte læreverket.

Cappelen Damm

Vi har foreløpig ingen god løsning for tilgang til digitale lærebøker fra Cappelen Damm. For å få tilgang må lærer be om prøvetilgang for en periode.